KakaoLink v2 Demo(Default / Feed) - Kakao JavaScript SDK

health.png건강식품 전체 보기  ->  홍삼관련제품/벌꿀/차음료등/환자대용식 및 일반 간식/견과

bar.png

 

health.png홍삼/ 산삼 / 녹각/ 녹용

bar.png

 

 

 • 홍삼정골드(240g*4개입)
  홍삼정골드(240g*4개입)
  495,000
 • 홍삼캔디(고려홍삼사탕)
  홍삼캔디(고려홍삼사탕)
  5,000
 • 녹각영지(화순군)300g
  녹각영지(화순군)300g
  41,400
 • 진안홍삼액(진안군)90ml*30EA
  진안홍삼액(진안군)90ml*30EA
  75,000
 • 진생슈퍼베리리미티드
  진생슈퍼베리리미티드
  780,000

 

 • 야생화꿀(아산시)용량 1,2kg
  야생화꿀(아산시)용량 1,2kg
  30,000
 • 가보밤꿀(나주 프리미엄)2.4kg
  가보밤꿀(나주 프리미엄)2.4kg
  60,000
 • 도라지청(천고)(순천시)1.2kg
  도라지청(천고)(순천시)1.2kg
  162,000

 

 • 유기농 보성녹차중작(보성군)100g
  유기농 보성녹차중작(보성군)100g
  27,000
 • 보성녹차세작(보성군)용량 50G*2EA
  보성녹차세작(보성군)용량 50G*2EA
  30,000

 

 • 현미 누룽지(남원시)800g
  현미 누룽지(남원시)800g
  10,000
 • 생강편강(진안군)100g
  생강편강(진안군)100g
  5,000

인스타그램.png

facebook_80x80_greybg.png

네이버블로.png

twitt.png

지메일.png

유투브.png

번역.png

네이버메일.png

검색.png
디비디비.png
 • QUICK MENU

  BANK INFO

  • | 우리은행 1005-802-733955

  CUSTOMER CENTER

  02-579-3006

  • | MON-FRI AM 10:00 ~ PM 05:00
  • | LUNCH PM 12:30 ~ PM 01:30
  • | SUNDAY/HOLIDAY OFF
  • E-MAIL |
  • leekwitt@naver.com
  • FAX | 02-579-3006