KakaoLink v2 Demo(Default / Feed) - Kakao JavaScript SDK

health.png 식품  >   생생과일 / 과일음료

bar1.png

 

 

 

 • 농부가 짠 배즙(나주시)150ml*5개입
  농부가 짠 배즙(나주시...
  2,700
 • 오디즙(고창군)80ml*30포
  오디즙(고창군)80ml*30포
  18,000
 • 블루베리즙(베리웰 고창군)80ml *30포
  블루베리즙(베리웰 고...
  21,500
 • 단감(김해시)M사이즈 (47~52개입)
  단감(김해시)M사이즈 (...
  35,000
 • 단감(김해시)대 46개 이내
  단감(김해시)대 46개 이내
  40,000
 • 단감(김해시)특대 40개 이내
  단감(김해시)특대 40개...
  45,000
 • 복숭아병통조림(순천시)용량 500g*2EA
  복숭아병통조림(순천시...
  18,000
 • 배(유기농 신고)5kg 9개입 이내
  배(유기농 신고)5kg 9...
  50,000
 • 곶감(가마실 반건시)
  곶감(가마실 반건시)
  10,000

인스타그램.png

facebook_80x80_greybg.png

네이버블로.png

twitt.png

지메일.png

유투브.png

번역.png

네이버메일.png

검색.png
디비디비.png
 • QUICK MENU

  BANK INFO

  • | 우리은행 1005-802-733955

  CUSTOMER CENTER

  02-579-3006

  • | MON-FRI AM 10:00 ~ PM 05:00
  • | LUNCH PM 12:30 ~ PM 01:30
  • | SUNDAY/HOLIDAY OFF
  • E-MAIL |
  • leekwitt@naver.com
  • FAX | 02-579-3006